Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Увага акціонерів!

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.09.2017 № 662 Товариство повідомляє, що 11 травня 2018 року було отримане від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМВАГОНТРАНС», код за ЄДРПОУ  35617553, (далі – особа, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет) повідомлення про набуття права власності на значний контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – ПрАТ «Носівське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838:  - до набуття значного контрольного та домінуючого контрольного пакета особі та її афілійованим особам належало 0 штук акцій Товариства, що становить 0,0000% ;

- найвища ціна придбання акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття значного контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить 21,1920 грн. за одну акцію;
- дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – 26 квітня 2018 року;

- структура власності особи, що набула право власності на значний контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства станом на 26 квітня 2018 року:

1. № з/п : 1

2. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМВАГОНТРАНС, 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 18, корпус Ж, ЄДРПОУ 35617553

3. Тип особи: ЮО

4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 1

5. Участь особи в товаристві, %: 

5.1. Пряма: 100,0000%

5.2. Опосередкована: 0%

5.3. Сукупна: 100,0000%

6. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):  1) Кирилюк Руслан Іванович,  Київська обл., Бориспільський р-н, село Вишеньки; 2) Пукшин Ігор Гелярович, м.Київ; 3) Радавський Олександр Юрійович, м.Київ; 4) Сольський Микола Тарасович, м.Київ

7. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 0.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

Директор  Федорина Олександр Миколайович